Administratorem Twoich danych osobowych jest Marcowy Zając sp. z o.o. z siedzibą ul. Sokola 2, 03-724 Warszawa. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z Nami biuro@marcowyzajac.pl

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

– w celu wykonania/realizacji umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie (w zakresie Twoich danych osobowych) przed zawarciem umowy, w szczególności: bieżący kontakt w sprawie realizacji zamówień (rozliczenie, zmiany w Zamówieniu, opóźnienia w dostawie, zmiany w realizacji usługi, bieżące sprawy związane z realizacją usług, rozliczanie płatności). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek świadczenia Usług

– komunikacja w szczególności kontakt telefoniczny oraz e-mail, rozliczanie płatności, rozwiązywanie bieżących spraw w celu sprawnej współpracy, odpowiedzi na zadane pytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymać od nas odpowiedź.

-rozliczenia płatności. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie tych danych osobowych dotyczy świadczenia odpłatnych Usług. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących zasady rachunkowości oraz przepisów podatkowych;

– marketing, w szczególności kontakt mailowy i telefoniczny w celu informowania o ofertach i akcjach promocyjnych

Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym:

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy, lub planujemy nawiązać współpracę w celu świadczenia Usług. 

Twoje dane możemy udostępniać organom państwowym takim jak np. Urząd Skarbowy lub inny właściwy organ, który będzie miał podstawę prawną do żądania udostępnienia i przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jakie są twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych?:

Masz prawo do:

  • dostępu do treści Twoich danych,
  • do sprostowania Twoich danych,

do usunięcia Twoich danych, jeżeli:

-wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

-Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

-wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,

-wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji,

-Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

-do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,

-do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-do przenoszenia danych,

-do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Sposób, w jaki gromadzimy Twoje dane osobowe:

– nawiązanie współpracy, złożenie zamówienia na usługi, zapytanie o możliwości realizacji usług, wniosek o przygotowanie oferty na realizację usługi

– gromadzimy dane osobowe pozwalające na realizację danego zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego;

Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i w każdej chwili możesz anulować zgodę. 

Podanie danych w celach realizacji Naszych usług i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi.